Åndedræts- og kropsterapi

PSYKOLOG

Kontakt mig gerne

 

Vil du gerne vide mere om Åndedræts- og kropsterapi er du velkommen til at kontakte mig på 

 

5194 2706

 

terapi@terapitrunjer.dk

Åndedrætsterapi og kropsterapi til forløsning af traumer og frisættelse af livsenergi

 

I denne metode kombineres åndedrættet med musik, bevidst berøring, tryk, bevægelse, meditation og intuitiv healing, hvilket skaber mulighed for healing af tidligere traumer, så livsenergien igen kan strømme mere frit og der bliver adgang til autentisk væren, følelser af fred og glæde samt oplevelser af større forbindelse til sig selv og andre.

 

De fleste af os har oplevet traumer på forskellige niveauer, som har resulteret i blokeret energi som kommer til udtryk som muskelspændinger og kropsarmering, som hæmmer vores adgangen til vores livsenergi, åndedræt, sanser og følelser.

 

Åndedrættet er kilden til livet og når vi forbinder os med vores åndedræt kan det have en enorm forløsende effekt. Når vi bevidst og med nærvær trækker vejret ind i områder med spændinger kan der gives plads og opmærksomhed til kropslige sansninger og følelser, som vi måske har undgået at mærke.

 

En åndedrætsterapisession varer 3 timer. Sessionen foregår liggende på et blødt underlag på gulvet.

 

 

"Når vi forvandler traumerne og frigør os fra dem, står vi som det nyfødte barn over for en usikker verden. Det er en verden, hvor illusionen om tryghed er væk, og det tvinger os til at lære en helt nye måde at være til på.

 

Når vi kommer ind i denne verden opdager vi hurtigt, at vores instinktive energier ikke er begrænsede til flugthandlinger og ukontrolleret vrede. De er heroiske energier. Og de kan styres! De energier der frigøres, når vi helbredes fra traumer, er kilden til vores kreative, kunstneriske og poetiske følsomhed og kan bruges til at føre os frem mod vores intelligens' helhed."

 

(Peter Levine - Helbredelse af traumer)