Circling

PSYKOLOG

Workshops:


Circling dag

4. maj 10-19

(Tinkuy)


Mindful circling

7. maj kl. 17-20.30

(Østerbro)


København

Pris: 150 kr.


Se begivenheden på min facebookside.


Testimonial:

 

Circling - som at komme hjem til sig selv.

Meget få mennesker ser hinanden i øjnene i dag, fremmede som nære venner, det gør livet fattigt.

At sidde og se et andet menneske dybt i øjnene og derfra udtrykke egne følelser fra hjertet helt uden ego, er befriende. Det åbner sjælen og giver indsigt og forløsning, rummet mellem os fyldes med tillid og kærlighed, jeg mærker jeg lever.

 

I dansen, hvor vi bevæger os rundt om hinanden og mærker vores følelser, opstår der et naturligt flow af bevægelse ud fra den følelsestilstand vi befinder os i, det giver bevisthed i alle sanser, krop og sjæl.

 

Circling er en kærlig måde at opdage hele mig med alt i mig.

 

- Arne, 56 år, deltager på en circling workshop

 

 

Circling - meditation i relation


Længes du efter dybere og mere levende relationer?

Ønsker du at blive bedre til at mærke dig selv og forblive tro mod det der er sandt for dig?

Forlader du nogle gange dig selv, mister dig selv og går over i andre?

Ønsker du at blive mere sensitiv overfor dine egne og andres følelser eller bedre til at kunne skelne mellem hvad der er dit og hvad der er den andens?


Jeg afholder løbende "Mindful Circling" workshops i samarbejde med psykoterapeut og mindfulness instruktør Maria Jalksø.


Hvad er Circling?


Circling er en form for meditation i relationer og i grupper. Det er en nysgerrig og åben proces, hvor det der opstår i relationen fra øjeblik til øjeblik udforskes og undersøges. Det kan være kropsfornemmelser, følelser, tanker,  billeder, lyde og impulser. Som i meditationspraksis øver vi os i at være med alt det der opstår på en venlig og kærlig måde og uden at dømme noget som forkert eller rigtigt.


I circling øver vi os på at blive i kontakten, at have tillid til det som opstår, at eje sin oplevelse, at blive på sanset plan og at være sammen med den anden/andre i deres verden.


Når vi bliver i kontakten og ikke forlader denne, der hvor vi normalt ville være tilbøjelige til at trække os,  hvis det bliver udfordrende eller sårbart, tillader vi os at se bagom vores vante adfærd og dermed få øje på noget nyt.

Og når vi fra øjeblik til øjeblik afslører os selv og viser os for hinanden oplever vi en dybere og mere autentisk kontakt til hinanden.


Circling kan have en meget healende og tranformerende virkning, fordi det er igennem at blive set og mødt for den vi virkelig er, at vores relationelle sår kan heales.


I circling øver vi os i at ”komme ned i kroppen.” At gå fra at analysere og forklare til at mærke og sanse. Når kroppen og sindet synkroniseres er det meget nemmere at mærke, hvordan du egentlig har det og hvordan feltet mellem dig og andre opleves. I circling øver vi os i at blive sammen med andre og nysgerrigt gå på opdagelse i hinandens verdner og ærligt udtrykke, hvordan vi påvirkes i mødet med hinanden.


Vi har vi en basal tillid til, at det der opstår gerne må have lov at være der og når vi ejer vores oplevelse, uden at fordømme den eller give en anden skylden for den, gør vi os selv gennemsigtige og vi tillader os at blive set, hvilket tillader andre at gøre det samme. Hvis du kan være med din sandhed, må jeg også gerne være med min sandhed.

Og et sandt møde kan kun opstå mellem to mennesker, der hver især ejer og er tro mod deres egen oplevelse.


Det er en gave at kunne mærke andres følelser og stemninger og dermed kunne leve sig ind i og forbinde sig med en andens verden, men for mange kan det være svært at være så åben, fordi det er sårbart og man nemt kan miste sig selv.


Men vi må være åbne og indlevende for at kunne være i en ægte kontakt, og det er netop det mange søger, fordi det er i de øjeblikke, hvor vores nervesystemer synkroniseres, at vi virkelig føler os set, mødt og forbundet med hinanden.Testimonial:


Jeg kendte ikke ret meget til circling ved min første session. I starten føltes det lidt mærkeligt at skulle holde øjenkontakt med mennesker, jeg ikke havde mødt før, men da jeg først havde vænnet mig til det, var det faktisk rart. Det var både mærkværdigt men også fantastisk at mærke varme og omsorg over for de andre deltagere, ved blot at se dem i øjnene – jeg havde jo nærmest ikke talt med dem! Det fik mig til at føle et mere universelt fællesskab, der er større end kendskabet til hinanden. Det gjorde mig tryg.


I en af øvelserne blev jeg meget bevidst om, hvordan jeg ofte agerer i relationer. I øvelsen skulle vi stå på gulvet og følge ens impulser. På et tidspunkt havde jeg lyst til at række ud og tage en af de andre deltagere i hånden, men jeg turde virkelig ikke! Ikke at turde række ud til andre er noget jeg godt ved kan være udfordrende for mig, men det at have opmærksomhed på reaktionen lige når det sker, det var nyt, præcist og meget stærkt!


- Nana, 31 år, deltager på en circling workshop