Terapi

Holistisk psykoterapi

 

Jeg arbejder ud fra en integrativ og helhedsorienteret forståelse af mennesket og inddrager dermed både krop, sind og sjæl.

 

Terapi kan være relevant, hvis du f.eks. oplever nogle af disse temaer:

 

• Udfordringer med identitet og lavt selvværd

• Angst og usikkerhed

• Forholdet til andre, f.eks. samlivs- og familieproblemer

• Sorg- og krisebearbejdning

• Arbejdsrelaterede kriser og stress

• Chok, traume og belastningsreaktioner

• Personlig udvikling

• Seksuelt misbrug

• Eksistentielle udfordringer og livskriser

• Psykosomatiske reaktioner og smertehåndtering

• Afhængighedstilstande

• Nedtrykthed og depression

 

Jeg arbejder bl.a. ud fra en oplevelsesorienteret, dybdepsykologisk, eksistentiel, transpersonlig, kropsterapeutisk, kognitiv og psykodynamisk forståelse af mennesket.