Terapi

Holistisk psykoterapi

 

Jeg arbejder ud fra en integrativ og helhedsorienteret forståelse af mennesket og inddrager dermed både krop, sind og sjæl.

 

Terapi er for mig en vedvarende opdagelsesrejse ind i det at være menneske.

I sin ældste betydning betyder ordet psykologi studiet af sjælen.


Sjælsarbejdet er en vedvarende proces og handler dybest set om det at være et levende menneske på livets vej og hvor hvert sving på vejen er en mulighed for at komme tættere på sig selv.


Sjælsarbejdet ligger i hele tiden at vende tilbage til spørgsmålet, hvad vil min sjæl?

Eller hvad får mit hjerte til at synge?


Af og til kan vi stå i en situation, hvor vi har brug for råd, sparring og hjælp til at finde vej.

 

Terapi kan være relevant, hvis du f.eks. oplever nogle af disse temaer:

 

• Udfordringer med identitet og lavt selvværd

• Angst og usikkerhed

• Forholdet til andre, f.eks. samlivs- og familieproblemer

• Sorg- og krisebearbejdning

• Arbejdsrelaterede kriser og stress

• Chok, traume og belastningsreaktioner

• Personlig udvikling

• Seksuelt misbrug

• Eksistentielle udfordringer og livskriser

• Psykosomatiske reaktioner og smertehåndtering

• Afhængighedstilstande

• Nedtrykthed og depression

 

Jeg arbejder bl.a. ud fra en oplevelsesorienteret, dybdepsykologisk, eksistentiel, transpersonlig, kropsterapeutisk, kognitiv og psykodynamisk forståelse af mennesket.

 

Jeg anvender bl.a. drømme, tegning, meditation og opstilling/familieopstilling i mit arbejde, da jeg oplever, at disse tilgange sammen med samtalen kan bidrage til forståelse og forløsning.


 

Gruppeforløb

 

Ønsker du at arbejde med din personlige udvikling sammen med andre i en gruppe? 

 

I forløbet vil vi udforske det indre liv i et fælles rum af nysgerrighed og åbenhed.

Der vil være fokus på dig og der, hvor du er i din proces og du vil få mulighed for at dele med andre og få hjælp til at komme videre og dybere i din proces.

I løbet af de seks aftener vil vi komme tæt på hinanden og ærligt og sårbart dele, hvad der rør sig.

 

Det kan være meget helende at være i en gruppe og modtage gruppens støtte og spejlinger fra andre, der også er på en rejse i det indre landskab.


Skriv eller ring for at høre mere om, hvornår der starter en gruppe op.