Åndedræts- og kropsterapi


"Når vi forvandler traumerne og frigør os fra dem, står vi som det nyfødte barn over for en usikker verden. Det er en verden, hvor illusionen om tryghed er væk, og det tvinger os til at lære en helt nye måde at være til på.

 

Når vi kommer ind i denne verden opdager vi hurtigt, at vores instinktive energier ikke er begrænsede til flugthandlinger og ukontrolleret vrede. De er heroiske energier. Og de kan styres! De energier der frigøres, når vi helbredes fra traumer, er kilden til vores kreative, kunstneriske og poetiske følsomhed og kan bruges til at føre os frem mod vores intelligens' helhed."

 

Peter Levine - Helbredelse af traumer

Åndedrætsterapi og kropsterapi til forløsning af traumer og frisættelse af livsenergi


 

Jeg anvender ofte kropsterapi i forskellige former og det gør jeg fordi, at jeg ved og oplever, at kroppen ofte er adgang til ressourcer og følelser vi kan have svært ved at nå med vores vilje.

 

Kroppen er også en meget direkte vej ind i nuet og til mere ro. Når vi sætter fokus på kroppen hjælper det til at flytte fokus fra tankernes hurtige tempo til kroppens lidt langsommere sansende nærvær.

 

Kropsterapien kan foregå som et led i den terapeutiske proces og foregår, når det er relevant, påklædt på en briks. Det centrale i kropsterapien er, at du kombinerer vågen opmærksomhed med kropslig fordybelse, som er ideelle betingelser for, at du kan mærke dig selv indefra og ud.Kombineret åndedræts- og kropsterapi:


I denne metode kombineres åndedrættet med musik, bevidst berøring, dybe tryk, bevægelse, meditation og intuitiv healing, hvilket skaber mulighed for healing af tidligere traumer, så livsenergien igen kan strømme mere frit og der bliver adgang til autentisk væren, følelser af fred og glæde samt oplevelser af større forbindelse til sig selv og andre.

 

De fleste af os har oplevet traumer på forskellige niveauer, som har resulteret i blokeret energi som kommer til udtryk som muskelspændinger og kropsarmering, som hæmmer vores adgangen til vores livsenergi, åndedræt, sanser og følelser.

 

Åndedrættet er kilden til livet og når vi forbinder os med vores åndedræt kan det have en enorm forløsende effekt. Når vi bevidst og med nærvær trækker vejret ind i områder med spændinger kan der gives plads og opmærksomhed til kropslige sansninger og følelser, som vi måske har undgået at mærke.

 

En åndedrætsterapisession varer 3 timer. Sessionen foregår liggende på et blødt underlag på gulvet.