Sjælens stille rum

Lærke Marie Trunjer

psykolog

Praktisk:

Pris: 300 kr 


Tilmelding: SMS til 51942707 – tilmelding er nødvendig


Sjælens stille rum


Målet med workshoppen Sjælens Stille Rum er at skabe adgang til mere væren, fred – og sjælfuldhed. Og det gør vi ved at bevidne alle tilstande. Skabe ”Rum” til, hvad end der dukker op, både dejlige oplevelser og svære følelser. Der er ikke noget der kan eller skal ”bypasses”.


Workshoppen er til dig der har en dyb længsel efter at ”finde hjem” og leve med fred og sjælfuldhed. Det betyder at leve med kontakt til stilheden bag det hele. Leve med en kontakt til det blot at være, også midt i al hverdagens gøren.


Formen vi mødes i kaldes dyads.
Dyads er en form, hvor man sidder overfor hinanden to og to. Den ene er et kærligt og tavst spejl, som er vidne til, at den anden går på opdagelse i sit eget indre landskab ud fra en nysgerrig på, hvad der opleves i øjeblikket og ud fra spørgsmålet "fortæl mig, hvem du er?".

Mange oplever, at kunne komme til dybere stadier af bevidsthed i denne form, fordi ens bevidsthed øges af, at der et vidne og et rum, der er med til at holde energien og bevidstheden.

Uden for dyaderne er rummet i stilhed og indre fordybelse.
Aftens indledes med en meditation og rundes af med mulighed for at dele, hvad man har lyst til fra aftenen.

-----------------

Denne aften er en mulighed for at blive opmærksom på, hvor du er lige nu og åbne op for mødet med din sjæl.
Workshoppen er en invitation til at være med og bringe det, der er levende eller dødt i dig og give det den plads, som det er klar til at få, og måske give slip på det, der ikke længere tjener dig.


Nogle gange går vi hjemmefra. Vi forlader os selv for kortere eller længere perioder. Af og til uden at vi opdager det bliver vi grebet af spændende projekter og relationer, som kalder på os, men hvor vi ikke altid hører eller overhører den lille stemme, der siger, at der er noget, som ikke føles helt rigtigt.
Eller vi sidder fast i gamle destruktive tankemønstre, som hindrer og slører for, at sjælen helt kan tage bolig i krop og sind.

Det er også en rejse ind i at vågne op til oplevelsen af, at du ikke er en dråbe i havet, men havet i enkel dråbe. Til en nondual bevidsthed, altså at vores oplevelse af adskilthed og separation er en illusion.


Det at der er et ”mål” (lige som der i alle former for healing), kan få jeget til at ville derhen med det samme. Og der går det glip af, at det allerede er der. Det eneste du skal gøre er at ”falde” bag om oplevelsen, vidne den, se den. Og ikke forsøge at ændre den. Det ville bare være jeget, der vil have noget andet end det der er og som dermed vil blive ved med at skabe en virkelighed af lidelse ved at ville være et andet sted end, hvor det er.

Hvad end der er din oplevelse i øjeblikket, så er den vejen hjem. Endnu en mulighed for at give slip.

Ofte kræver metoden derfor også en form for villighed og ydmyghed. Er du reelt klar til at smide de falske forestillinger, er du klar til at være ”ingen” og vågne op til, hvem du virkelig er?